Kdy podat daňové přiznání

5/5 - (4 votes)

Starý rok 2014 se nám již přehoupl do nového roku 2015. Tato událost není významnou změnou jen v otázce psaní data, ale i v otázce daní. Od 1. ledna totiž všichni začínáme v podstatě od začátku, v první řadě je však potřeba vyřešit daně za minulý rok. Otázkou však je, do kdy vlastně máme daňové přiznání podat.

Daňové přiznání k dani z příjmu podáváme rok co rok k finančnímu úřadu, pod jehož správu spadáme, a to do konce března následujícího roku po roce, ve kterém nám daňová povinnost vznikla. To znamená, že máme-li odevzdat daňové přiznání za rok 2014, musíme jej odevzdat do konce března roku 2015. Daňové přiznání musí osoba povinná k jeho podání podat nejpozději do 1. dubna 2015.

calculator-385506_1280

Výjimka z termínu

Výjimku v této povinnosti podat daňové přiznání do 1. dubna 2015, představují dvě skupiny osob. Prvním okruh představují osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. A druhý okruh tvoří právnické osoby, které mají povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem. Pro obě tyto skupiny je termín posunut na 1. června 2015.

Co když termín spadá na nepracovní den?

Pokud tento termín spadá na sobotu či neděli, je posledním dnem následující pondělí. Pokud by tedy 1. dubna byla sobota, musíte daňové přiznání podat nejpozději do pondělí 3. dubna.

Pětidenní rezerva

Pokud daňové přiznání podáte do pěti dnů od uplynutí stanového termínu k odevzdání daňového přiznání, nebudete naštěstí postihnuti žádnou sankcí. Pozdější odevzdání je již sankcionováno nemalými částkami.

Dokdy musíte zaplatit daň z příjmů?

Samotnou vyměřenou daň pak musíme zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Zaplatit ji můžete buď na pokladně finančního úřadu, nebo převodem na účet finančního úřadu.

Možnost prodloužení termínu pro podání daňového přiznání

Termín si však můžete i prodloužit, a to dvěma způsoby. Zaprvé můžete požádat přímo finanční úřad, a to v termínu pro podání. Zadruhé můžete zplnomocnit daňového poradce ve věci „Přiznání k dani z příjmu“.

5/5 - (4 votes)

Zapojte se do diskuse

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Půjčte si až 8 000 Kč bez poplatků a úroků již dnes! První půjčka ZDARMA